Pešter
Pešterska visoravan (poznata i samo kao Pešter) je kraška visoravan (nadmorska visina od 1100-1250m) u jugozapadnoj Srbiji, jugoistočno od Sjenice. Pešterska visoravan je bogata suvatima za ispašu, na livadama ima svakojakih travki, a najviše lekovitog velebilja, pa su mleko, meso i drugi proizvodi posebnog specifičnog ukusa i vrlo cenjeni. Po mirisnoj travi nepreglednih pašnjaka koja se nekada kosila i po tri puta godišnje i u seno sušila za zimsku ishranu stoke, Sjenica je i dobila svoje ime. To je reč slovenskog porekla koja znači "zemlja sena".

Pešter, visoravan sa kotom 1150 metara na površini od 63 kvadratnih kilometra, sa koje se pogled pruža na lokalne planine Goliju, Javor, Zlatar, Ozren. Reklo bi se beskrajno prostranstvo netaknutog zelenila. Pešter je najveća visoravan na Balkanskom poluostrvu i jedna od najvećih u Evropi, koju u Srbiji mnogi zovu Tibet ili domaći Sibir. Mesto Sjenica je sinonim za niske temperature i najhladniji je predeo u zemlji.
Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge ''Beni komerc'' d.o.o., Jablanička bb, Sjenica 36310, Tel/faks 020/741 736, E-mail: benikomerc@ptt.rs